logo

potápač

Kurzy

Scuba Diver

Cena kurzu: 80 €
Trvanie: 1 deň

Tento poznávací kurz je určený pre ľudí, ktorí si nie sú istí, či je pre nich potápanie vhodnou formou relaxácie. Práve vám ponúkame tento minikurz, pri ktorom si každý môže, pod dohľadom skúseného inštruktora, vyskúšať pocity, ktoré na neho pod vodou čakajú. Väčšina z nás má pocit, že potápanie je namáhavý a životu nebezpečný šport, na ktorého prevádzkovanie je potrebná nadpriemerná fyzická kondícia a oceľové nervy. Počas tohto kurzu však ľudia zisťujú, že opak je pravdou, a že potápanie je bezpečná a veľmi príjemná relaxačná zábava.

Open Water Diver - OWD

Cena kurzu: 450 €
Trvanie: 5 dní

Určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú potápať bez dohľadu sprievodcu alebo inštruktora. Na kurze sú maximálne 3 účastníci (preferujeme individuálny prístup). Kurz sa skladá z teoretickej (pri vode alebo v našom potápačskom centre) a praktickej časti (bazénové moduly, otvorená voda). Praktickú časť kurzu je možné dokončiť aj v zahraničí (Egypt, Chorvátsko). Po absolvovaní kurzu dostanete potápačský certifikát, s ktorým sa môžete potápať do maximálnej hĺbky 20 metrov s medzinárodnou platnosťou.

Kurz pre začínajúcich potápačov sa skladá z týchto častí:

Teoretická príprava
Zoznamuje vás s princípmi a základnými informáciami, ktoré musia poznať všetci potápači, ktorí sa chcú bezpečne potápať. Je rozdelená na šesť častí, s ktorými sa budete oboznamovať na jednotlivých lekciách v našom potápačskom centre alebo počas výcviku pri jazere. Pred samotným kurzom dostanete študijné materiály. K danej tematickej oblasti sú študijné otázky, ktoré slúžia ako previerka vašich vedomostí, či ste správne pochopili základné informácie, ktoré z danej problematiky potrebujete.

Praktické cvičenia v kontrolovaných vodných podmienkach
Prichádzajú prvé ponory v kontrolovanom vodnom prostredí alebo bazéne, pri ktorých budete uplatňovať svoje čerstvo nadobudnuté teoretické vedomosti a zároveň si precvičíte potápačské techniky a zručnosti. Tieto cvičenia sa odohrávajú pod priamym dohľadom inštruktora. Pri väčšom počte ľudí je pomocníkom Dive Leader potápač (profesionálne vyškolený asistent inštruktora). V bazéne absolvujete päť modulov, kde hlavným kritériom pre úspešné zvládnutie je správne a bezpečné vykonanie požadovaných cvikov.

Praktické cvičenia na voľnej vode
Ponory vo voľnej vode zakončujú základný výcvik potápačov. Umožňujú aplikovať a prehĺbiť si získané vedomosti a zručnosti v skutočnom potápačskom prostredí pod dohľadom inštruktora. Po úspešnom absolvovaní modulov na otvorenej vode výcvik končí .
Po absolvovaní kurzu dostanete potápačský certifikát, s ktorým sa môžete potápať do maximálnej hĺbky 20 metrov s medzinárodnou platnosťou.

Predpoklady

• Vek minimálne 13 rokov

Advanced open water diver AOWD

Cena kurzu: 320 €
Trvanie: 1-2 dni

Naučili ste sa potápať a teraz sa už bez väčších problémov potápate do hĺbky 20 m (OWD). Sú však aktivity, ktoré vás prinútia pozrieť sa hlbšie. Táto certifikácia voľne nadväzuje na kurz OWD.
Ak si chcete rozšíriť vedomosti spojené s potápaním do väčších hĺbok (do 30 metrov), nočným potápaním, navigáciou pod hladinou a so správnym vyvážením, potom práve táto potápačská certifikácia vám všetko umožní.

Pokročilý potápač - AOWD

Táto certifikácia voľne nadväzuje na kurz potápania Začínajúci potápač - Open Water Diver.
Naučili ste sa potápať a teraz sa už bez väčších problémov potápate do hĺbky 20 m, ktorá je pre absolventov kurzu Open Water Diver maximálna. Väčšina zaujímavých živočíchov a rastlín sa v tejto hĺbke vyskytuje, ale sú aktivity, ktoré Vás môžu prinútiť pozrieť sa hlbšie. Napríklad zistíte, že potápačská základňa v Chorvátsku organizuje ponory k vraku lode Baron Gautch, ktorý je krásne zachovalý - lenže loď leží v hĺbke 35 metrov! Či budete chcieť zažiť v Egypte neopakovateľné zážitky a chvíle vzrušenia pri nočnom potápaní, kedy je možné uvidieť živočíchy, ktoré cez deň oddychujú vo svojich úkrytoch a až večer sa vydávajú za potravou! A práve pre Vás je určená táto certifikácia!

A teraz veľmi dôležité informácie!

Pri získavaní certifikácie kurzu potápania AOWD nám ide predovšetkým o dosiahnutie maximálnej kvality vedomostí a zručností budúceho pokročilého potápača. Chceme, aby naši absolventi neboli bábkami v rukách, niekedy málo preškolených potápačských sprievodcov, či dokonca inštruktorov. Bohužiaľ niekedy je to tak a práve preto chceme, aby každý náš absolvent s certifikáciou AOWD si bol istý sám sebou. Vedel, ako sa má správne vykonávať hĺbkový ponor, či ako si bez problému užiť nočné potápanie, pohybovať sa vo vraku, atď. Skrátka chceme, aby si budúci pokročilí potápači odniesli za svoje peniaze naozaj čo najviac.
Konkurenčné systémy sa vydali cestou komerčnejšieho výcviku pokročilých potápačov, kedy klientovi stačí urobiť len 5 ponorov, od každého typu potápania po jednom a je to - dotyčný má kartičku, ale v podstate nič nevie.
V našom systéme to robíme inak. Pre získanie certifikácie kurzu potápania AOWD musí budúci pokročilý potápač splniť aspoň 4 špecializácie, z ktorých tieto 3 sú povinné: hĺbkový ponor, navigácia a vyhľadávanie a vyzdvihovanie. Ďalšie špecializácie sú voliteľné a to nočné potápanie alebo potápanie za zníženej viditeľnosti, kontrola vztlaku a vyváženie, potápanie s potápačským počítačom, nácvik dekompresného potápania a dekompresných zastávok, podvodné fotografovanie a ďalšie. Po dokončení všetkých 4 špecializácií vám bude vystavená certifikačná kartička AOWD a verte, že z nej budete mať veľmi dobrý pocit.
Možno si budete myslieť, že získanie tejto certifikácie vám zaberie veľa času, no nemusí. Bude záležať vždy na vás. Môžete si špecializácie robiť postupne, podľa vášho tempa či chuti, alebo môžete urobiť všetky vami vybrané špecializácie počas dní nabitých potápaním niekde s nami na potápačskej výprave.

Predpoklady

• Vek minimálne 13 rokov
• Absolvovaný kurz Open Water Diver alebo ekvivalent inej organizácie

NitroxDiver

Cena kurzu: 180 €
Trvanie: 1 deň

V tomto kurze sa naučíte všetky potrebné pravidlá pre plánovanie ponorov s Nitroxom a používanie tejto zmesi bezpečným spôsobom.
Nitroxové potápanie
Už ste niekedy snívali o tom mať dlhší bezdekompresný limit pre fotografovanie alebo prieskum vraku? Kľúčom je Nitrox. Jedná sa o zmes obohatenú o väčšie percento kyslíka ako je 21% (max do 40%), čím sa zníži podiel dusíka. Vďaka tomu sa bude vaše telo menej namáhať a časy vysýtenia budú skrátené, čo vám umožní až tri úžasné ponory denne. Tým si vašu potápačskú dovolenku užijete naplno.
„Nitrox zadarmo“ je heslo množstva potápačských stredísk - znamená to, že nemusíte platiť prirážku za Nitrox. Podmienkou všetkých potápačských centier však je predloženie vašej platnej certifikácie.
Vo vašom programe NTech Diver sa naučíte všetky potrebné pravidlá pre plánovanie ponorov s Nitroxom a používanie tejto zmesi bezpečným spôsobom. Dôležitým bodom v celom programe je analýza vašej vlastnej zmesi v potápačskej fľaši pred každým Nitroxovým ponorom. V kurze nie sú povinné ponory, no od nás ako bonus dostanete 2 ponory v cene.

Predpoklady:

• Vek minimálne 13 rokov
• Absolvovaný minimálne kurz Open Water Diver alebo ekvivalent inej organizácie OWD

Dry Suit Diver

Cena kurzu: 280 €
Trvanie: 1-2 dni

Pre vášnivých potápačov sezóna letom nekončí. Láka Vás výborná viditeľnosť a živočíchy, ktoré si v teplejšom období len ťažko v pokoji obhliadnete? Potápanie v chladnejšej vode však vyžaduje zodpovedajúcu výstroj, ktorej súčasťou je aj suchý oblek. V našom kurze vás preto naučíme všetko podstatné pre pohodlné a bezpečné potápanie v tomto type obleku. Kurz prebieha celo- ročne a pozostáva z teoretických lekcií a dvoch praktických ponorov vo voľnej vode.

Potápanie v suchom obleku

Podstatný rozdiel medzi potápaním v mokrom a suchom obleku je v tom, že v suchom obleku vzniká vzduchová izolácia, ktorá chráni potápača pred chladom. So zväčšujúcim sa objemom vzduchu v obleku sa mení jeho vztlak.
V našom kurze Dry Suit Diver vás preto naučíme všetko podstatné pre pohodlné a bezpečné potápanie v suchom potápačskom obleku. Kurz prebieha celoročne a pozostáva z teoretických lekcií a dvoch praktických ponorov vo voľnej vode. Na konci kurzu sa budete orientovať medzi typmi suchých oblekov a ako sa o ne správne starať. Zoznámime vás so zvláštnosťami plánovania a špecifikami konfigurácie výstroja pri ponoroch v chladnom prostredí a ako riešiť prípadné krízové situácie.

Predpoklady

• Vek minimálne 18 rokov
• Kurz Open Water Diver alebo ekvivalent inej organizácie (OWD)

Deep Diver

Cena kurzu: 250 €
Trvanie: 1-2 dni

Pre bezpečné vykonávanie takýchto ponorov potrebujete správne zručnosti a znalosti a to je presne to, čo vám tento kurz poskytuje. Kurz prebieha celoročne a pozostáva z teoretických lekcií a praktických ponorov vo voľnej vode. V cene kurzu je zahrnutých 5 ponorov s inštruktorom do hĺbky 40 m.

Hĺbkové potápanie

Hĺbkové potápanie ponúka isté vzrušenie a preto priťahuje množstvo potápačov. S pribúdajúcim počtom uskutočnených ponorov začnete podliehať vábeniu stále väčších hĺbok. Získajte skúsenosti z potápania k vrakom pod 30 m, do otvorených jaskýň a objavte nové živočíchy, skrývajúce sa vo väčších hĺbkach!
Pre bezpečné vykonávanie takýchto ponorov potrebujete správne zručnosti a znalosti a to je presne to, čo vám tento kurz poskytuje. Bez kvalitného výcviku sa totiž pri ponoroch pod 30 m vystavujete zbytočnému nebezpečenstvu, akým je napríklad dekompresná choroba alebo dusíkové opojenie, ktoré v niektorých prípadoch môže byť až smrteľné. Pre riadne plánovanie vašich ponorov musíte najprv poznať všetky potenciálne riziká spojené s hĺbkovým potápaním.
Kurz prebieha celoročne a pozostáva z teoretických lekcií a praktických ponorov vo voľnej vode. Teoretická časť trvá približne hodinu, počas ktorej preberieme dôležité informácie ohľadom plánovania bezpečného potápania do väčších hĺbok (do 40 m). Praktická časť pozostáva z osvojenia si týchto skúseností: riešenie krízových situácií ako napr. zdieľanie vzduchu s partnerom, kontrola vztlaku, práca v tíme, signály svetlom a rukou, vypúšťanie dekompresnej bóje. V cene kurzu je zahrnutých 5 ponorov s inštruktorom do hĺbky 40 m.

Predpoklady

• Vek minimálne 15 rokov
• Absolvovaný minimálne kurz Advanced Open Water Diver v prípade prestupu z inej organizácie ekvivalent (AOWD)

Lokality

Guláška

Najznámejšia lokalita v okolí Bratislavy. Vďaka svojej hĺbke (do 16 m) a dobrej viditeľnosti (3-7 m) je ideálnym miestom pre základné potápačské kurzy. Pod vodou je umiestnených množstvo atrakcií pre potápačov ako napr. vraky áut, soška morskej panny, kánoe, zvon, gramofón, telefónna búdka, miešačka... Poplatok za vstup na pozemok momentálne 3 €.
Max hĺbka: 16 m
Viditeľnosť: v lete 3-7 m, v zime do 12 m
Ryby: šťuka, sumec, lieň, kapor, karas, amur, mrena, hrúz, hlaváč, belička, plotica, červenica, slnečnica, ostriež

Košariská

Jedno z najhlbších jazier v okolí Bratislavy. Vhodné pre výcvik pokročilých kurzov potápania a hĺbkového potápania. Jazero je výnimočné svojou úžasnou viditeľnosťou, ktorá v hĺbke 10-20 m dosahuje za dobrých podmienok až 30 m. Pod hladinou môžeme nájsť mnoho popadaných stromov, ktoré sa stali domovom pre tunajšie ryby.
Max. hĺbka: 40 m
Viditeľnosť: 3 - 20 m
Ryby: sumec, šťuka, tolstolobik, kapor, úhor, jalec, ostriež, zubáč, karas,...

Hegyeshalom

Bývalé štrkovisko, kde sa donedávna ťažilo za pomoci dopravníkového bágra, ktorý bol istý čas atrakciou na jazere. Z bezpečnostných dôvodov bol rozobratý a odstránený, dnes už po ňom nájdeme len zopár častí popadaných na dne. Jedná sa o hlbšiu lokalitu (do 35 m). Pod vodou sa nachádzajú atrakcie ako napr. vrak auta, hasičský príves, čln či pozostatky z dopravníka. Poplatok za vstup na pozemok je 7 €.
Max. hĺbka: 35 m
Viditeľnosť: 1 - 8 m
Ryby: sumec, úhor, kapor, karas, šťuka, ostriež, ..

Leštinka

Najznámejší žulový lom v Čechách, ktorý sa po ukončení ťažby stal vyhľadávanou potápačskou lokalitou. Za rok ho navštívia stovky potápačov. Lokalita sa nachádza v nádhernom prostredí obklopená hustým lesom. Na pozemku sa nachádza ubytovňa, bufet, parkovisko a ihrisko. Pod vodou nájdeme množstvo atrakcií ako napr. banícke zbíjačky, vozíky na vyťažený kameň, domček strelmajstra, keson.
Max hĺbka: 25 m
Viditeľnosť: v lete do 5 m, v zime 10 m
Ryby: kapor, šťuka, sumec, jeseter, tiež raky