logo

potápač

Potápačská činnosť

Rezanie za pomoci ultratermických tyčí

 • rezanie larzénov
 • odstraňovanie železných a iných kovových predmetov z tokov riek, jazier a priehrad
 • rezanie lodí na menšie časti určené na recykláciu

Servisná a revízna činnosť

 • kontrola uzavretých zatopených priestorov
 • periodické kontroly stavieb pod vodou
 • výmeny meracích zariadení
 • video a foto dokumentácia

Stavby, opravy a demontáž stavieb

 • pomocná stavebná činnosť na vodných stavbách
 • opravy poškodených vodných stavieb
 • demontáž a likvidácia vodných stavieb

Údržba jazier

 • pravidelné kosenie rastlín
 • prehlbovanie jazier
 • odsávanie kalov

Špeciálna činnosť

 • kontrola kanalizačného potrubia
 • revízia ČOV staníc
 • mapovanie tokov riek

Archeologická činnosť

 • (dohľadávanie) vyhľadávanie historických predmetov
 • odkrývanie potopených lodí a lietadiel a historických predmetov
 • vyzdvihovanie nájdených predmetov